Ανακοινώσεις

Διοργάνωση WEBINAR του Κλάδου “Πληροφορικής & Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Ψυχιατρική” σε συνεργασία με τη Melapus & iDNA Qualia

1 Ιουνίου 2020

Αυτός ο κύκλος για τον οποίο θα χορηγηθεί και πιστοποιητικό συμμετοχής, διοργανώνεται από τον Κλάδο Πληροφορικής και καινοτόμων τεχνολογιών της