Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

17 Μαρτίου 2020

Ευχαριστούμε τους δεκαοκτώ συναδέλφους μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Δ.Σ. και προσφέρονται να