Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Δομή Ν. Φωκίδας)

1 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ) – Ψυχίατροι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ψ.&

Προκήρυξη θέσεων Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας (Δομή Ν. Φωκίδας)

22 Μαΐου 2019

ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγελλία Πρόσληψης Κοινωνικός Λειτουργός ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ.Νοσηλευτής ή Επισκ.Υγείας ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ. Ψυχολόγος ΕΣΠΑ5038236Υπ.1 Αναγγ.Προσλ.Ψυχιάτρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο εξωτερικούς συνεργάτες για το Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”

14 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού