Ανακοινώσεις

Θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο Νομοσχέδιο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

1 Οκτωβρίου 2018

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία προσκλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας  Διοίκησης ,  Δημόσιας Τάξης  και Δικαιοσύνης