"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"

Τριμηνιαία έκδοση της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Περιοδικό ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

 

34η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Διημερίδα Ειδικευομένων Ψυχιάτρων» 19-21/10/2018

Φωτογραφίες

"Τα Νέα της ΕΨΕ"
Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση
TaNeaEPSE

Φωτογραφίες από το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Διαφήμιση

4oPsychFarm

Διαφήμιση
Διαφήμιση

3oPsychofarma

Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εμπλοκή των Ψυχιάτρων στις διαδικασίες χορήγησης άδειας οπλοφορίας

Με αφορμή επιστολή του συναδέλφου κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου και σχετικό δημοσίευμά του στα « Τετράδια Ψυχιατρικής» η Ε.Ψ.Ε. έκανε ομόφωνα αποδεκτή την επί του θέματος αυτού εισήγηση του συναδέλφου κ.
Χ.Βαρουχάκη. Την απόφασή της διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ,(Αρ, Πρωτ.728/3-Μαρτίου 2009), στο Υπουργείο Υγείας (Αρ.Πρωτ.728/3 Μαρτίου
2009) και στο Υπουργείο Εσωτερικών (730/3/Μαρτίου 2009) , είναι δε η
ακόλουθη:

Με αφορμή επιστολή του συναδέλφου κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου και σχετικό δημοσίευμά του στα « Τετράδια Ψυχιατρικής» η Ε.Ψ.Ε. έκανε ομόφωνα αποδεκτή την επί του θέματος αυτού εισήγηση του συναδέλφου κ. Χ.Βαρουχάκη. Την απόφασή της διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ,(Αρ, Πρωτ.728/3-Μαρτίου 2009), στο Υπουργείο Υγείας (Αρ.Πρωτ.728/3 Μαρτίου2009) και στο Υπουργείο Εσωτερικών (730/3/Μαρτίου 2009) , είναι δε ηακόλουθη:

Θέσεις της Ε.Ψ.Ε. στο ζήτημα των αδειών οπλοφορίας (pdf ~0.05MB)

 

Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2071/92

Με αφορμή Αναφορά του συναδέλφου κ Ν. Μπιλανάκη προς τον Εισαγγελέα της Αρτας και τα ερωτήματα που τίθενται σ’ αυτή η Ε.Ψ.Ε. απέστειλε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το με αριθμό 695/ 21-1-2009 έγγραφο που έχει ως εξής:

Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2071/92 (pdf ~0.2MB)

 

Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο πρόβλημα της Νοσηλείας – φύλαξης ασθενών με βάσει τα άρθρα 69, 70 του Ποινικού Κώδικα

Με αφορμή τα ζητήματα που τέθηκαν από το Σύλλογο Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Νομού Αττικής με έγγραφό του που στάλθηκε και στην Ε.Ψ.Ε., διατυπώθηκαν οι θέσεις της Ε.Ψ.Ε. με το με αριθμό 807/23/7/2009 έγγραφο που έχει ως εξής:

Νοσηλεία –Φύλαξη ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία βάσει των άρθρων 69-70 του Ποινικού Κώδικα (pdf ~0.12MB)

 

Συμπεράσματα και παρατηρήσεις από την Ημερίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας της 27/2/2009 με θέμα “Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ενδιάμεσες δομές”

Τα συμπεράσματα από την ημερίδα αυτή σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους απόψεις και εκτιμήσεις συνόψισαν οι Χάρης Βαρουχάκης, Δημήτρης Πλουμπίδης και Νίκος Τζαβάρας και στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας( Αρ.Πρωτ. 763/9-4-2009) στο συνήγορο του Πολίτη( Αρ.Πρωτ. 762/9-4-2009) και στο Δίκτυο «Αργώς»( Αρ.Πρωτ. 761/9-4-2009). Το σχετικό κείμενο είναι το ακόλουθο:

 

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ενδιάμεσες δομές
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (pdf ~)
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ενδιάμεσες δομές - Συμπεράσματα και παρατηρήσεις (pdf ~0.17MB)

 

 

Έκθεση της Επιτροπής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 2006-2008

Έκθεση Επιτροπής (pdf ~ 0.3MB)