Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Σεμινάρια Προάσπισης Ψυχιατρικής Πρακτικής 2018-2019, του Κλάδου Προάσπισης της Ψυχιατρικής Πρακτικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Κλάδος Προάσπισης Ψυχιατρικής Πρακτικής της ΕΨΕ, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 26ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου. Σκοπός του κλάδου είναι να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη υποστήριξης των ψυχιάτρων αλλά και των άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας κατά την άσκηση του επιστημονικού και επαγγελματικού τους έργου. Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας, αμέσως ή εμμέσως, ότι στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, εκτιθέμεθα με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό σε υψηλούς κινδύνους ποινικών και αστικών ευθυνών. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο αλλά οι διαστάσεις του προκαλούν μεγάλη βλάβη προσωπική, συναισθηματική, οικονομική και κοινωνική σε όλους όσους εμπλέκονται σε τέτοιες νομικές περιπέτειες.

 

Πλήρη ανακοίνωση

Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα σεμιναρίων