Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Τόμος 18 Τεύχος 4 - Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007

CONTENTS
Editorial
Moral theories in medicine and psychiatry - G. Christodoulou (page 305)
Special articles
Compulsory hospitalisation and optimal mental health care: A European perspective and the example of Greece - D.J. Pallis, N.S. Apostolou, M.P. Economou, C.N. Stefanis (page 307)
Drug-induced tardive motor syndromes - B. Havaki-Kontaxaki, A. Komborozos, V. Kontaxakis (page 315)
Addiction, culture and family therapy strategies - N. el-Guebaly, G. Corro, M. Clerici, H. Ghodse, F. Poldrugo (page 331)
On the concept of vulnerability, identity and nostalgia affecting the immigrational experience - N. Dunkas (page 337)
Research articles
Challenging behaviours on people with autism: A case study on the effect of a residential training programme based on structured teaching and TEACCH method - P. Siaperas, S. Higgins, P. Proios (page 343)
"Hysteria" near the end of the twentieth century in Athens - I.M. Zervas, A. Pehlivanidis, O. Botsari, Chr. Dimitrakopoulos, M. Markidis, G.N. Christodoulou (page 351)
Evaluation of therapy with clozapine in outpatient treatment-resistant schizophrenics in Cyprus - Y. Mikellidis (page 361)
Consensus statement on psychiatric prevention From the WPA Section on Preventive Psychiatry (page 369)

Άρθρο Σύνταξης

Ειδικά άρθρα

Ερευνητικές εργασίες

Συναινετική διακήρυξη για την ψυχιατρική πρόληψη  (Αγγλικά) (σελίδα 369)