Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων”, που διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (ΜΔΕ- M.Sc.) «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β 1703/14.06.2016). Η έναρξη του ΠΜΣ ορίζεται τον Ιανουάριο 2017 και θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του. 

 

Λεπτομέρειες