Προσχέδιο Νόμου περί Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων

Το προσχέδιο νόμου περί Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς από τον Νοέμβριο 2017 την συζήτηση για το προσχέδιο νόμου που αφορά τις αλλαγές που θα φέρει η προσθήκη στον τίτλο της ΕΨΕ του υπότιτλου «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα».

 

Πλήρης επιστολή