ΕΨΕ - Ανακοίνωση Συνάντησης

Ανακοίνωση Συνάντησης
Στις 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των Επιστημονικών Κλάδων και των Περιφερειακών Τμημάτων, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Θέματα προς συζήτηση:
1. Απολογισμός – Πρόγραμμα εκδηλώσεων
2. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα
3. Έκθεση Prinzhorn
4. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
5. «Ψυχιατρική», «Νέα της ΕΨΕ»
Από το Δ.Σ. της ΕΨΕ

Στις 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των Επιστημονικών Κλάδων και των Περιφερειακών Τμημάτων, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Θέματα προς συζήτηση:

  1. Απολογισμός – Πρόγραμμα εκδηλώσεων
  2.  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα
  3. Έκθεση Prinzhorn
  4. Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
  5. «Ψυχιατρική», «Νέα της ΕΨΕ»


Από το Δ.Σ. της ΕΨΕ