Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση
Μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ της ΕΨΕ, στη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2019, αναρτώνται οι “Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση” του κλάδου Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της ΕΨΕ.
Σχετικές Αναρτήσεις