Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο πρόβλημα της Νοσηλείας – φύλαξης ασθενών με βάσει τα άρθρα 69, 70 του Ποινικού Κώδικα
Με αφορμή τα ζητήματα που τέθηκαν από το Σύλλογο Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Νομού Αττικής με έγγραφό του που στάλθηκε και στην Ε.Ψ.Ε., διατυπώθηκαν οι θέσεις της Ε.Ψ.Ε. με το με αριθμό 807/23/7/2009 έγγραφο που έχει ως εξής: Νοσηλεία –Φύλαξη ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία βάσει των άρθρων 69-70 του Ποινικού Κώδικα
Σχετικές Αναρτήσεις