Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Εκδηλώσεις ΕΨΕ
string(8) "20201010" string(8) "20201029" string(8) "20201128" string(8) "20191010" string(8) "20191122" string(8) "20191213" string(8) "20190210" string(8) "20190418"

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σκοπός της ΕΨΕ είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των ελλήνων ψυχιάτρων τόσο μεταξύ των όσο και με τους συναδέλφους τους των άλλων χωρών καθώς και με τις άλλες ιατρικές ή μη ειδικότητες που σχετίζονται με την Ψυχιατρική.

περισσότερα για την ΕΨΕ

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση απο την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών διαδικτυακών εκδηλώσεων με Πολωνία και Ρουμανία

17 Νοεμβρίου 2020

Η Ένωση των Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων (Ε.Ε.Ε.Ψ) στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της, λαμβάνει

Προηγούμενα συνέδρια