Ημερίδες Κλάδου Ψυχοθεραπείας της ΕΨΕ

Ο Κλάδος Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας θα πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο του σεμιναρίου συνεχιζόμενης παιδείας στην ψυχοθεραπεία, τέσσερις ημερίδες στη 1 Φεβρουαρίου, στις 22 Φεβρουαρίου, στις 29 Μαρτίου και στις 30 Μαρτίου 2014, με θέμα: «Η θεραπευτική σχέση».

Πρόγραμμα – Δήλωση συμμετοχής