Ανακοίνωση

Αθήνα 7/11/2022
Αρ. Πρωτ. 661

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, ώρα 13.00.

Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να την παρακολουθήσει, παρακαλείται να αποστείλει email στην Γραμματεία της ΕΨΕ (psych@psych.gr), προκειμένου να του αποσταλεί το Link για να συνδεθεί. Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να συμμετέχει διά λόγου, παρακαλείται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συμμετοχής που επισυνάπτονται.

Επισυνάπτονται :
α) Ημερήσια Διάταξη
β) Κανόνες Συμμετοχής

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου