Ιστορία της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από την Ειδική Έκδοση «Οι Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα Έργο και Προσφορά στην Υγεία» της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών