Αγγελία εργασίας για θέση Ψυχιάτρου από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Θέση: Ψυχίατρος
Οργανισμός: Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
Έργο: MSF Europe Migrations
Τοποθεσία: Αθήνα – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα
Διάρκεια: 3 μήνες (δυνατότητα παράτασης)
Σύμβαση: Απασχόληση πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης

Περισσότερα