Ανακοίνωση

Αθήνα 18/7/2022
Αρ. Πρωτ. 402

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, ώρα 13.30. Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να την παρακολουθήσει, παρακαλείται να αποστείλει email στην Γραμματεία της ΕΨΕ (psych@psych.gr), προκειμένου να του αποσταλεί το Link για να συνδεθεί.

Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να συμμετέχει διά λόγου, παρακαλείται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συμμετοχής που επισυνάπτονται.

Επισυνάπτονται : α) Ημερήσια Διάταξη, β) Κανόνες Συμμετοχής

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 19η Συνεδρίαση 21.07.2022

Κανόνες συμμετοχής των μελών της ΕΨΕ στις Συνεδριάσεις του ΔΣ