Ανακοίνωση

Αθήνα 30/10/2023
Αρ. Πρωτ. 487

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13.30. Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να την παρακολουθήσει, παρακαλείται να αποστείλει email στην Γραμματεία της ΕΨΕ (psych@psych.gr), προκειμένου να του αποσταλεί το Link για να συνδεθεί.

Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να συμμετέχει διά λόγου, παρακαλείται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συμμετοχής που επισυνάπτονται.

Επισυνάπτονται:
α) Ημερήσια Διάταξη
β) Κανόνες Συμμετοχής

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου