Ανακοίνωση από τον Κλάδο “Ουσιοεξαρτήσεων” για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου
Η φετινή Παγκόσμια Hμέρα κατά των Nαρκωτικών έρχεται να μας υπενθυμίσει, για άλλη μια φορά, τη βαρύτητα και τη σημασία του προβλήματος της εξάρτησης καθώς και τις πολλαπλές επιπτώσεις που έχει σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι οι διαταραχές χρήσης εθιστικών ουσιών, όπως και γενικότερα οι εθιστικές συμπεριφορές, αφορούν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και εμφανίζουν αυξητικές τάσεις σε ειδικές ομάδες όπως γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με ψυχική νοσηρότητα και μετανάστες. Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) υπογραμμίζει οτι τα εξαρτημένα άτομα εκτίθενται πλέον σε ένα ευρύτερο φάσμα νέων ψυχοδραστικών ουσιών, συχνά υψηλής δραστικότητας και καθαρότητας, από τα οπιοειδή και τα διεγερτικά έως τα νέα προϊόντα κάνναβης και τις διασχιστικές ουσίες, όπως η κεταμίνη. Καθώς λοιπόν το ζήτημα της εξάρτησης εξελίσσεται και εξαπλώνεται είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν οι πολιτικές πρόληψης και θεραπείας. Σημαντικό θέμα σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η αντιμετώπιση του στίγματος και των κάθε είδους διακρίσεων. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) αναφέρεται στην ανάγκη χάραξης μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στις εξαρτήσεις, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με ευαισθησία και κατανόηση και με τη εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων αναγνωρισμένης αποτελεσματικότητας. Ως κλάδος ουσιοεξαρτήσεων της ΕΨΕ καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε συνεργασία και συντονισμό των δράσεων τους με στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης, τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων μέσω προώθησης ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τα εξαρτημένα άτομα στην αναζήτηση και συνέχιση της θεραπείας.
Σχετικές Αναρτήσεις