Ανακοίνωση από τον Κλάδο «Ψυχικής Υγείας Γυναικών & Ψυχιατρικής της Αναπαραγωγής
Η σημερινή μέρα, που διεθνώς έχει αναγνωριστεί ως ημέρα υπενθύμισης της σπουδαιότητας της ψυχικής υγείας, μάς καλεί να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία, καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει ψυχική υγεία χωρίς ψυχική υγεία της γυναίκας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών της λοχειακής κατάθλιψης, η οποία περιγράφεται ως μια κλινική οντότητα που αφορά στις γυναίκες, ωστόσο η, με προοπτικές έρευνες βεβαιωμένη, μακροπρόθεσμη βλάβη της έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί στα παιδιά, ενώ ήδη γνωρίζουμε επίσης ότι την κατάθλιψη της λεχωίδας είθισται να ακολουθεί η κατάθλιψη του συντρόφου. Άλλωστε δεν είναι ασύνδετη με τις παραπάνω διαπιστώσεις η παρατήρηση ότι 90% των διαζυγίων θα προκύψουν στη διάρκεια των πρώτων 5 ετών της ζωής των παιδιών. Ο εστιασμός μας λοιπόν στην ψυχική υγεία της γυναίκας, που σημαίνει ταυτόχρονα και εστιασμό στις διαφορές των φύλων, καθώς και πρόληψη στο επίπεδο ψυχικής υγείας των νέων γενιών, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα στην κοινωνική μας αντίληψη, καθώς και στις πολιτικές των κρατών. Σε καιρούς, που οι οικονομικές παράμετροι αποτελούν καθημερινό επίσης επίκεντρο της προσοχής ατόμων και κοινωνιών, αξίζει επιπρόσθετα να αναφερθεί ότι το δια βίου κόστος από την περιγεννητική κατάθλιψη, όπως αυτό μετρήθηκε και ανακοινώθηκε στη Μ. Βρετανία το Φεβρουάριο του 2022, ανέρχεται σε 75.728 λίρες, και το αντίστοιχο για το περιγεννητικό άγχος σε 34.811 λίρες. Εξάλλου τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας κρούουν των κώδωνα του κινδύνου και στο επίπεδο των συνεχιζόμενων μεγάλων διαφορών μεταξύ των φύλων στο επίπεδο των εισοδημάτων τους, με ενδεικτικές διαφορές σε αυτό το 18,3% στη Γερμανία του 2020 και το 18,9% στην Αυστρία, προφανώς υπέρ των μισθών των ανδρών. Οι δε διαφορές αυτές στο μισθολογικό επίπεδο ανδρών και γυναικών μοιάζουν διαχρονικά στη διάρκεια ζωής των ατόμων να οξύνονται, καθώς στις ηλικίες κάτω των 30 οι μισθοί είναι παρόμοιοι, και προϊόντως του χρόνου η ψαλίδα ανοίγει ‘υπέρ’ των ανδρών. Σε αυτά πρέπει κανείς δυστυχώς να προσθέσει και τα ολοένα αυξανόμενα δεδομένα από επιλεκτική βία κατά των γυναικών, όπως αυτή μάς αποκαλύπτεται στην καθημερινή ειδησεογραφία. Η σημερινή μέρα λοιπόν, που οξύνει το ενδιαφέρον μας για την ψυχική υγεία, θα θέλαμε να αποτελέσει εφαλτήριο για να εντείνει και το ενδιαφέρον όλων για την ψυχική υγεία της γυναίκας, δεδομένου ότι άντρας και γυναίκα στις σημερινές κοινωνίες έχουν κοινό συμφέρον στη διεκδίκηση από κοινού της ψυχικής τους υγείας, και την προάσπιση αυτής υπέρ των επερχόμενων γενιών.   Κλάδος Ψυχικής Υγείας Γυναικών και Ψυχιατρικής της Αναπαραγωγής Η Τριμελής Επιτροπή Αγγελική Λεονάρδου, Αρετή Σπυροπούλου, Κατερίνα Αρβανίτη
Σχετικές Αναρτήσεις