Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Η Ένωση Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο πλαίσιο ενός από τους βασικότερους σκοπούς της ένωσης που είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εμβάθυνση στην εκπαίδευση των ειδικευομένων Ψυχιατρικής Πανελλαδικά, σας ενημερώνει  για την έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων (webinars). Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από νέους ψυχιάτρους αν υπάρξει ενδιαφέρον. Ανακοίνωση Προγράμματος Διαδικτυακών Μαθημάτων Ένωσης Ειδικευομένων έτους 2021
Σχετικές Αναρτήσεις