Ανακοίνωση για την παραίτηση του Προέδρου της Συντακτικής Επιτροπής, κ. Κονταξάκη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ έχει μία ανοδική πορεία επί σειρά ετών ως διεθνές περιοδικό. Η καταξίωσή της είναι εμφανής από την καταχώρησή της σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως το PubMed, το SCOPUS, το PsycInfo, το ICI κ.ά. και τη συνεχιζόμενη αύξηση της απήχησής της, όπως δείχνουν οι αντίστοιχοι δείκτες. Όλα αυτά τα χρόνια η συμβολή του Βασίλη Κονταξάκη από τη θέση του Προέδρου της Συντακτικής Επιτροπής ήταν καθοριστική για τη διαρκή αναβάθμιση του περιοδικού, που είναι πλέον ένας σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής ψυχιατρικής στο διεθνή χώρο.

Ολόκληρη η ψυχιατρική κοινότητα της χώρας οφείλει να αναγνωρίσει την προσφορά του Βασίλη Κονταξάκη, που συνίσταται σε συνεχή επίπονη εργασία σε εθελοντική βάση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ. Όλοι εμείς που εργαστήκαμε στο πλάι του στη σύνταξη του περιοδικού, θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε επιπλέον για το κλίμα συνεργασίας, δημιουργικού διαλόγου και ομοθυμίας που μας ενέπνευσε. Βαδίζοντας στο δρόμο που αυτός χάραξε, ελπίζουμε να διασφαλίσουμε και να επαυξήσουμε το κύρος και την ακτινοβολία της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του προτείνουμε στην ΕΨΕ να ανακηρύξει τον Βασίλη Κονταξάκη Επίτιμο Πρόεδρο της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ