Ανακοίνωση για το Σεμινάριο του Κλάδου Ψυχοθεραπείας της ΕΨΕ

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων που έγιναν μέχρι σήμερα για το διαδικτυακό σεμινάριο του Κλάδου Ψυχοθεραπειών της ΕΨΕ με θέμα “Εισαγωγή στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία”, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει πρόωρα, δηλαδή την Κυριακή 19/12/2021, και σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν κατά πολύ το ανώτατο όριο των 100 ατόμων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής αίτησης μέσω email. Εκ μέρους του Κλάδου Ψυχοθεραπειών της ΕΨΕ
Σχετικές Αναρτήσεις