Ανακοίνωση προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα 12/10/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όλα τα μέλη της ΕΨΕ δύνανται να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του ΔΣ, εφόσον το ζητήσουν. Η παρακολούθηση θα είναι αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω Webex, χωρίς δικαίωμα λόγου ή άλλης παρέμβασης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Για την ουσιαστική συμμετοχή τους, όμως, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για ασύγχρονη διαβούλευση επί των θεμάτων που
απασχολούν την ΕΨΕ (όχι επί της Ημερήσιας Διάταξης αυτής καθαυτής).

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ είναι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:30. Όποιος ψυχίατρος, μέλος της ΕΨΕ, επιθυμεί να την παρακολουθήσει, παρακαλείται να αποστείλει email στην Γραμματεία της ΕΨΕ (psych@psych.gr), προκειμένου να του αποσταλεί το link για να συνδεθεί.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου