Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι Με την ευκαιρία υπόθεσης που απασχόλησε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της εταιρείας μας ετέθη το ζήτημα του Κώδικα Δεοντολογίας  που ακολουθούμε. Η επαγγελματική μας δραστηριότητα ορίζεται από τον  Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, νόμος  3418/2005 https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2005/a/fek_a_287_2005.pdf&t=6d4a328ba3ed29304dd58064e0b84354 Επίσης, η διακήρυξη της Μαδρίτης της WPA  και οι συμπληρώσεις της https://www.wpanet.org/current-madrid-declaration δεν αποτελεί μεν νόμο του κράτους αλλά ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς που οδηγεί τις δραστηριότητές μας.

Για την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Δ. Πλουμπίδης                           Χρ. Τσόπελας

Πρόεδρος ΕΨΕ                    Γεν. Γραμματέας ΕΨΕ

Σχετικές Αναρτήσεις