Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα  19/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έχει γίνει επανειλημμένα δέκτης εντόνων διαμαρτυριών τόσο από τα μέλη της όσο και από άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας για μεμονωμένους ψυχιάτρους που παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ομιλούν για ψυχιατρικά θέματα παραβιάζοντας την ιατρική δεοντολογία. Τέτοιες ενέργειες που παραβιάζουν το ιατρικό απόρρητο και προσεγγίζουν ζητήματα της δημόσιας ζωής χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, είναι αντίθετες με βασικούς και διαρκείς κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.

Στο νόμο 3418/2005 αλλά και σε επόμενα νομοθετήματα αναφέρεται ρητώς  η ανάγκη προστασίας της αξιοπρέπειας των ατόμων και η μείωση του στίγματος, ενώ απαγορεύονται ανακοινώσεις σχετικές με τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε ατόμου. Οι αρνητικές συνέπειες αυτών των δημόσιων δηλώσεων είναι η επιστημονική παραπληροφόρηση του κοινού και βλάβη στη δημόσια εικόνα της ψυχιατρικής και των λειτουργών της.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν εκδώσει επανειλημμένα σχετικές ανακοινώσεις στις 26/1/1998, 24/6/2005, 22/12/2006, 8/6/2015 για τις εμφανίσεις αυτές των συναδέλφων στα ΜΜΕ, καθώς  κινούνται στα όρια της δεοντολογίας και της νομιμότητας.

Επίσης, εξακολουθούν να προβάλλονται τηλεοπτικές εκπομπές που  διακωμωδούν ανθρώπους με περισσότερο ή λιγότερο εμφανή, ψυχοπαθολογικά προβλήματα και οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι πέραν της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, συμβάλλουν στον στιγματισμό τους και δεν προάγουν την έγκαιρη αναζήτηση εξειδικευμένης παρέμβασης, όπου βέβαια αυτή είναι αναγκαία.

Τονίζουμε για μία ακόμη φορά, ότι καθήκον της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας είναι να συμβάλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, στην προάσπιση της δημόσιας εικόνας της ψυχιατρικής και  των δεοντολογικών και ηθικών αρχών του επαγγέλματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας