Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα 22/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με ανησυχία πληροφορηθήκαμε την αναστολή του τμήματος νοσηλείας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», λόγω μετακίνησης του νοσηλευτικού προσωπικού της σε άλλες σχετικές με τον COVID-19 δομές του νοσοκομείου. Θυμίζουμε επίσης ότι συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειου» από τον Μάρτιο 2020, παρά το γεγονός ότι ειδικά γι αυτή την περίπτωση έχει αποσταλεί ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας από 12/06/2021, χωρίς καμία ανταπόκριση. Θέλουμε να επισημάνουμε πως η πανδημία COVID-19 έχει επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού, καθώς επίσης έχει επιδεινώσει την κλινική εικόνα και πορεία των ατόμων με ιστορικό ψυχικών προβλημάτων. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, θεωρούμε πως η λειτουργία όλων των ψυχιατρικών τμημάτων της χώρας πρέπει να ενισχυθεί έτι περαιτέρω, και, σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε αναστολή λειτουργίας τους θα ήταν χρήσιμο να αποφεύγεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σχετικές Αναρτήσεις