Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕΨΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, τριάντα δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της συνεχίζει να υποστηρίζει όλες τις επιστημονικές τάσεις της ψυχιατρικής, με εκπροσώπηση σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και φορείς ψυχιατρικής εκπαίδευσης. Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου οφείλεται στην προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, από όλη την ελληνική επικράτεια. Η Ένωση Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδος (ΕΕΨΕ) αποτελεί αυτόνομη εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Μετά πολυετή αδράνεια, το Δεκέμβριο του 2018 προέκυψε νέο Διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΨΕ, το οποίο απαρτίζεται από συναδέλφους μέλη της ΕΨΕ, που μάλιστα συμμετέχουν στο Προεδρείο του Τομέα Νέων ψυχιάτρων και σε Προεδρεία Κλάδων της ΕΨΕ. Τίθεται το ερώτημα της πρόθεσης δραστηριοποίησης της ΕΕΨΕ σε τομείς που καλύπτει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η οποία και αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Ελληνικής Ψυχιατρικής και των Ελλήνων Ψυχιάτρων στους διεθνείς οργανισμούς, σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και συνεχίζει να εστιάζει το ενδιαφέρον της, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της, στη βέλτιστη θεσμική προάσπιση του επιστημονικού έργου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχιάτρων της χώρας μας. Η δημιουργία των Περιφερειακών Τμημάτων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, αλλά και των Επιστημονικών Κλάδων, προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης και της ανεμπόδιστης συμμετοχής στα ψυχιατρικά δρώμενα στον Έλληνα επιστήμονα και επαγγελματία του χώρου μας. Η αξία και η ανάγκη της παρουσίας των νέων συναδέλφων ανάμεσά μας επιβεβαιώθηκε και επισφραγίσθηκε με τη δημιουργία, εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, της Ένωσης Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων, ένα σημαντικό, τμήμα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Το 2016 με την αλλαγή του καταστατικού η ΕΨΕ απέκτησε επίσημα και το χαρακτήρα επαγγελματικής ένωσης, ενώ προσετέθη και ο τομέας Νέων Ψυχιάτρων της ΕΨΕ για να δοθεί βήμα σε νέους συναδέλφους ώστε να εκφρασθούν και να διεκδικήσουν, τόσο επιστημονικούς στόχους, όσο και επαγγελματικά δικαιώματα. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, ως ο θεσμικός φορέας που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τον επιστήμονα – επαγγελματία Ψυχίατρο στη χώρα μας, συνεχίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σταθερά, με ένα πνεύμα ενότητας και συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Σχετικές Αναρτήσεις