Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθήνα 11 / 11 / 2022

Η ΕΨΕ καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας, ιδιαίτερα αν αυτή ασκείται σε ευάλωτους ψυχικά συμπολίτες μας. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η μεταφορά ενός ατόμου για ψυχιατρική εκτίμηση μετά από εισαγγελική εντολή θα πρέπει να γίνεται πάντα με πλήρη σεβασμό στην προσωπικότητά του και διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εξετάσουν το αναφερόμενο πρόσφατο συμβάν βίας από αστυνομικούς σε άτομο που είχε μεταφερθεί για εξέταση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και φυσικά να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επισπεύσει την εφαρμογή της πρόσφατης τροπολογίας στον νόμο 2071/1992 προκειμένου η μεταφορά φερόμενου ψυχικά ασθενή κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας να γίνεται υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β.

Καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία να μεριμνήσουν για τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των αστυνομικών οργάνων σε θέματα που αφορούν την ψυχική νόσο αλλά και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που σχετίζονται με αυτή, όπως η ψυχοκινητική ανησυχία και η διέγερση. Η ΕΨΕ παραμένει, ως ο κύριος επιστημονικός φορέας των ψυχιάτρων στην Ελλάδα, στη διάθεσή τους, αρωγός σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας