Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών

Με αφορμή την επιστολή συναδέλφου, ξεκίνησε συζήτηση σχετική με τη έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών που θεωρούμε χρήσιμο να κοινοποιήσουμε στους συναδέλφους.

Πλήρη ανακοίνωση