Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την Ένωση Ελλήνων Επαγγελματιών Ψυχιάτρων

Αγαπητοί συνάδελφοι
Με μια πρώτη ανακοίνωση τον Ιανουάριο 2019 θελήσαμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Ένωση Ελλήνων Επαγγελματιών Ψυχιάτρων, (ΕΝΕΨΕ) είναι μια ιδιαίτερη εταιρεία που δεν πρέπει να συγχέεται με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ). Οφείλουμε όμως να επανέλθουμε στο ίδιο θέμα καθώς μας έχει κοινοποιηθεί από πολλούς συναδέλφους ότι τους έχει ζητηθεί η εγγραφή στην ΕΝΕΨΕ χωρίς να γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι πρόκειται για μια διαφορετική εταιρεία.

Η Ένωση Ελλήνων Επαγγελματιών Ψυχιάτρων (ΕΝΕΨΕ) λίγο μετά την συγκρότηση της, το 2012 προέβη σε μία επιθετική ενέργεια κατά της ΕΨΕ, όταν με δική της πρωτοβουλία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη European Union of Medical Specialists (UEMS), αφαίρεσε την εκπροσώπηση από την ΕΨΕ (ιδρυτικό μέλος της UEMS) και την ανέθεσε στην ΕΝΕΨΕ, ερμηνεύοντας στενά τον όρο «επαγγελματικός» (professional). Μετά από προσφυγή της ΕΨΕ στο ΣΤΕ καταλήξαμε το 2015 με τον ΠΙΣ στη συμβιβαστική λύση του ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρεία στην UΕMS, με μια όμως ψήφο για την Ελλάδα. O εκπρόσωπος της ΕΨΕ Α. Ζαχαριάδης παραβρέθηκε
ανελλιπώς σε όλες τις συναντήσεις της UEMS, ως σήμερα.

Μετά πολυετή αδράνεια, τον Δεκέμβριο του2018 προέκυψε νέο Διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΕΨΕ. Απαρτίζεται από συναδέλφους μέλη της ΕΨΕ, τα οποία μάλιστα συμμετέχουν στο Προεδρείο του Τομέα Νέων ψυχιάτρων και σε προεδρεία Κλάδων, γεγονός που επιτείνει την σύγχυση των συναδέλφων.
Τίθεται το ερώτημα ποια είναι η σκοπιμότητα της αιφνιδιαστικής επαναδραστηριοποίησης της ΕΝΕΨΕ και αν οι συνάδελφοι γνώριζαν το ανταγωνιστικό της παρελθόν. Για αυτά τα ερωτήματα δεν διαθέτουμε μία ικανοποιητική απάντηση, όπως και ποιους συναδέλφους συσπειρώνει και εκφράζει.

Επιθυμούμε, όμως, να υπογραμμίσουμε ότι από το 2016 κατά την Γενική Συνέλευση της ΕΨΕ στην Αλεξανδρούπολη προστέθηκε στο καταστατικό της ΕΨΕ ειδική παράγραφος που αφορά την προάσπιση των επαγγελματικών θεμάτων των ψυχιάτρων, που θέτει σε επερώτηση τον αυτόνομο ρόλο της ΕΝΕΨΕ.

Ο Τομέας Νέων Ψυχιάτρων, ως συνέχεια της Ένωσης Ειδικευόμενων ψυχιάτρων, πρόσφερε στα μέλη του ένα πρόσθετο βήμα υπεράσπισης και προβολής των επιστημονικών και επαγγελματικών τους αιτημάτων Παράλληλα εξασφαλίζεται η σημαντική εκπροσώπηση τους σε συνέδρια, όπως και η συμμετοχή τους στη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.α. Η εκπροσώπηση τους έχει έναν διττό χαρακτήρα, τόσο μέσω της αυτόνομης λειτουργίας του Τομέα Νέων Ψυχιάτρων όσο και χάρη στη
συνεργασία με το ΔΣ της ΕΨΕ και την αμέριστη υποστήριξη του.

Αξίζει να σημειωθεί εκ νέου ότι το προεδρείο του Τομέα των Νέων Ψυχιάτρων προχώρησε στη στελέχωση του προεδρείου της ΕΝΕΨΕ χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση για την αναγκαιότητα αυτής της διαφοροποίησης Αυτή η πρωτοβουλία έχει προφανώς προκαλέσει
σύγχυση στην ψυχιατρική κοινότητα ως προς την σκοπιμότητα της, όταν οι συνάδελφοι δραστηριοποιούνται εκτός ΕΨΕ, ενώ παραμένουν ως μέλη της. Δεν ανταποκρίνεται στην εδραίωση του απαραίτητου συντονισμού των σκοπών μας, αλλά αντίθετα ευνοεί αναποτελεσματικές αντιπαραθέσεις.

Η ΕΝΕΨΕ πρέπει να διευκρινίσει τους δικούς της στόχους. Διαφορετικά η λειτουργία των δύο εταιρειών σε καθεστώς σύγχυσης ρόλων και εκπροσώπησης ευνοεί ασαφείς συνομαδώσεις και επιρροές που θα ήταν σε βάρος όχι μόνο της ΕΨΕ αλλά στην ουσία σε βάρος της εκπροσώπησης των Ελλήνων ψυχιάτρων.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, τριάντα δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις επιστημονικές τάσεις της ψυχιατρικής και να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες , διεθνείς οργανισμούς και φορείς ψυχιατρικής εκπαίδευσης. Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου οφείλεται στην προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, από όλη την ελληνική επικράτεια , αλλά και όσων εργάζονται στο εξωτερικό.

Η δημιουργία των Περιφερειακών Τμημάτων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, αλλά και των Επιστημονικών Κλάδων, προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης και της ανεμπόδιστης συμμετοχής στα ψυχιατρικά δρώμενα στον Έλληνα επιστήμονα και επαγγελματία του χώρου μας, καθώς και στους Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας