Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με Αναπηρίες
Με αφορμή τα όσα ακούσθηκαν αναφορικά με την πρόσληψη στο ΕΣΥ (Αττικόν Νοσοκομείο) του Ψυχιάτρου Στ. Κυμπουρόπουλου, δηλώνουμε ότι η οποιαδήποτε νομοθετική κατοχύρωση παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες από την Πολιτεία, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και αναγνώρισης των πολλαπλών προβλημάτων που καλούνται να υπερνικήσουν αυτοί οι συμπολίτες μας. Ευελπιστούμε ότι οι προσπάθειες ανταπόκρισης του Ελληνικού κράτους, οι οποίες αποτελούν δείγμα της έμπρακτης κοινωνικής μας αλληλεγγύης και ακολουθούν κανονισμούς και συμβάσεις διεθνών οργανισμών, θα ενισχυθούν περαιτέρω στο μέλλον με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σχετικές Αναρτήσεις