Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση