Ανακοίνωση

Ευχαριστούμε τους δεκαοκτώ συναδέλφους μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Δ.Σ. και προσφέρονται να παράσχουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται απότις συνέπειες της πανδημίας και τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα.

Ο κλάδος Πληροφορικής και Καινοτόμων τεχνολογιών θα διαθέσει, δωρεάν για
το διάστημα που θα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα, την απαραίτητη βάση
τηλεψυχιατρικής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας