Αναστολή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ως τις 26/3/2020

Στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία αναστέλλει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως τις 26/3/20.

Η συνέχειά τους θα αποφασισθεί σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Πολιτείας.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται τα :