Αναζήτηση ψυχιάτρου από ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/10/2021

Η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ», για τις μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ( 2 Οικοτροφεία και 2 Προστ. Διαμερίσματα) που λειτουργεί στους Δήμους Ιλίου και Περιστερίου στα πλαίσια του έργου της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, ως επιχορηγούμενες και εποπτευόμενες μονάδες από το Υπ. Υγείας , Δ/νση Ψυχική Υγείας, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχίατρο με σχέση εργασίας ως εξωτερικός συνεργάτης (Δ.Π.Υ) για μόνιμη συνεργασία.

Κατάθεση βιογραφικού σημειώματος και βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου , μπορούν να κατατεθούν έως και 10 ημερολογιακές ημέρες απο την δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης στο email mko.edra@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επ. Υπεύθυνο του φορέα. Τηλ. Επικοινωνίας 6936794726 / κ. Αλέξανδρος Οικονόμου.

https://www.edra-coop.gr/el/news/news2/item/1273-psychiatros-mondades-psy