Αναζήτηση Ψυχιάτρου από το “Χαμόγελο Του Παιδιού”

Γνωστοποιούμε την ανάγκη για εύρεση του κατάλληλου υποψηφίου/ιας για να καλύψει θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ως Ψυχίατρος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ο υποψήφιος θα απασχολείται από κοινοτική δομή που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες κλινικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών και εφήβων θυμάτων κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας ή έκθεσης σε ακραίες τραυματικές συνθήκες καθώς και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών τους. 

Ο ρόλος του ψυχιάτρου θα επικεντρώνεται α) στην ψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση των παιδιών που μεγάλωσαν στο Σύλλογο και πλέον έχουν ενηλικιωθεί καθώς και β) πιθανή ψυχιατρική αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στο οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον παιδιών που εξυπηρετούνται στη δομή.

Συγκεκριμένα τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνται είναι τα εξής:

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

Περιοχή εργασίας: Ζωγράφου 

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@hamogelo.gr υπόψιν Χριστίνας Ποντίδα              

Παραμένοντας στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία, ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση ενημερώνοντας την επιστημονική σας ομάδα και τα μέλη σας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Με εκτίμηση, 

Χριστίνα Ποντίδα

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

T.: 210 3306140

F.: 210 3843038

————————————–

E.: hr@Hamogelo.gr

www.hamogelo.gr