Αναζήτηση Ψυχιάτρου από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων — Π. Σακελλαρόπουλος

Αγγελία για Συνεργάτη Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.

Το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων — Π. Σακελλαρόπουλος αναζητά ειδικευμένο ψυχίατρο για συνεργασία μερικής απασχόλησης με τη Μονάδα Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Ασθενούς ή/και με το Τμήμα Ενηλίκων του Ινστιτούτου. Τα προαπαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι τα εξής:
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχιάτρου
  • Εξοικείωση με την ψυχοδυναμική προσέγγιση
Αγγελία Ψυχιάτρου Ψ.Π.Σ.Α. & Ενηλίκων Ι.Ψ.Υ.Π.Ε. 2024
Σχετικές Αναρτήσεις
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *