Ανοιχτές Συζητήσεις – Ομιλίες για θέματα Ψυχικής Υγείας από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)
Ο Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων επιδιώκει την ενηµέρωση και την υποστήριξη των δηµοτών σε θέµατα αγωγής και υγείας από επιστηµονικά αναγνωρισµένους φορείς, µέσω της διεξαγωγής κύκλου οµιλιών στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Μάθησης του ∆ήµου Αθηναίων από τον Οκτώβριο 2022 έως τον Μάϊο 2023, οι οποίες θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Αφίσα / Πληροφορίες

Σχετικές Αναρτήσεις