Ανοιχτές θέσεις εργασίας από το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό, Δυτικής Αττικής

Αναζητείται Ψυχίατρος και Παιδοψυχίατρος στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική (Περιστέρι) «Στην Αυλή του Κόσμου» του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου.

-Ψυχίατρος (1 θέση) ( με τη μορφή σύμβασης έργου) Η συνεργασία θα έχει διάρκεια 12 μήνες, με προοπτική ανανέωσης. -Παιδοψυχίατρος (1 θέση) (με τη μορφή σύμβασης έργου) Η συνεργασία θα έχει διάρκεια 12 μήνες, με προοπτική ανανέωσης. Σχετικά με τη Δομή: Το Κέντρο Ημέρας “Στην Αυλή του Κόσμου” λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 15-22 ετών) με Δ.Α.Φ. Σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών του, τη στήριξη των οικογενειών τους, την αγωγή της κοινότητας καθώς και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτηση Υποψηφιότητας (ΕΔΩ https://bit.ly/3CzMKf0 ) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Βιογραφικό σημείωμα

 

Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω: Ψυχίατρος/Παιδοψυχίατρος: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και ειδικότητα στην ψυχιατρική-παιδοψυχιατρική. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση). Γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκπαίδευση ή εμπειρία στην Κοινοτική Ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί. Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο). Οι υποψήφιοι-ες που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Διαδικασία Επιλογής Η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του φορέα. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη (δια ζώσης) σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στους/στις υποψήφιους-ες τηλεφωνικά μετά τις 14/10/2022. Στη φάση αυτή θα ζητηθεί να προσκομιστούν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά [φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας]. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentro_imeras@kpechios.οrg με τίτλο «θέση ψυχολόγος-Αθήνα» ή «θέση ψυχίατρος-Αθήνα» ή «θέση παιδοψυχίατρος -Αθήνα» από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 14/10/2022. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Γεωργιάδου Παναγιώτα (τηλ. 2105789190, φαξ 2105789191, e-mail kentro_imeras@kpechios.org), από Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 – 14:30.

Σχετικές Αναρτήσεις