Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2017-2020 & Διοικούσας Επιτροπής Οκτ. 2020-Ιουν. 2021 της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Ο απολογισμός της θητείας του Δ.Σ. και της Διοικούσας Επιτροπής αφορά την τριετή θητεία του Δ.Σ. και την παράταση για έναν ακόμα χρόνο με τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.

Οι βασικοί στόχοι επιστημονικοί, οργανωτικοί και επαγγελματικοί της ΕΨΕ ασφαλώς ξεπερνούν τη θητεία ενός Δ.Σ. Εγγράφονται σε μια προσπάθεια με συνέχεια στους στόχους, που συνεχίζουν, προσαρμόζουν και εμπλουτίζουν τα διαδοχικά Δ.Σ.

Οι κύριες καταγραμμένες δραστηριότητες της ΕΨΕ αφορούν:….

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2017-2021