Ανακοινώσεις

Επιστολή κ. Χ. Βαρουχάκη

28 Απριλίου 2021

Ωρωπός  27 Απριλίου 2021 Σκέπτομαι ότι ΤΕΣΣΕΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΣΤΟΥΣ  «ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ,