Κατηγορία: Θέσεις ΕΨΕ

Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εμπλοκή των Ψυχιάτρων στις διαδικασίες χορήγησης άδειας οπλοφορίας

12 Ιουνίου 2020

Με αφορμή επιστολή του συναδέλφου κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου και σχετικό δημοσίευμά του στα « Τετράδια Ψυχιατρικής» η Ε.Ψ.Ε. έκανε ομόφωνα

Θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για το Νομοσχέδιο Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου

12 Ιουνίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΨΕ. Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία προσκλήθηκε από τη Διαρκή

Θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο Νομοσχέδιο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

1 Οκτωβρίου 2018

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία προσκλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας  Διοίκησης ,  Δημόσιας Τάξης  και Δικαιοσύνης