Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση:

Παπαδιαμαντοπούλου 11
11528 Αθήνα
Τηλ.: 210 7214.184
Προέδρου: 210 7291.389
Fax: 210 7242.032

E -mail: psych@psych.gr