Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας & της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων

Αθήνα 8/2/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Επανερχόμαστε από κοινού η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων για την τελευταία εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας, αρμοδίου για τα θέματα ψυχικής υγείας, που αφορά τη διαδικασία εισαγωγής ατόμων κατόπιν εισαγγελικών εντολών στο πλαίσιο του Ν. 2071/1992 (Γ3α/Γ.Π.ΟΙΚ.6388-01/02/2024). Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, που είχε άμεση εφαρμογή, οι αστυνομικοί που συνοδεύουν άτομο στα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου για ψυχιατρική εξέταση μετά από εισαγγελική εντολή αποχωρούν πριν καν αρχίσει η εξέταση του, αφαιρώντας όλα τα μέτρα που έχουν λάβει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ίδιου αλλά και του περιβάλλοντος. Ως συνέπεια, εξεταζόμενοι με ποικίλου βαθμού διαταραχή της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της καταστροφικής συμπεριφοράς έναντι του εαυτού τους και τρίτων, αφήνονται πρόωρα στην ευθύνη νοσηλευτικών μονάδων οι οποίες δεν έχουν ως σήμερα καταλλήλως στελεχωθεί και οργανωθεί χωροταξικά. Τα ανωτέρω μπορεί να έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία και στη σωματική ακεραιότητα τόσο των εξεταζόμενων όσο και του προσωπικού. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας άτομα που τις έχουν απόλυτη ανάγκη. Περισσότερα
Σχετικές Αναρτήσεις