Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022

Αθήνα 6/10/2022

Ανακοίνωση ΕΨΕ για την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας 2022

H φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας έχει ως θέμα: «Κάνοντας την ψυχική υγεία και την ευεξία παγκόσμια προτεραιότητα». Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχτηκε για να τονίσει τη σημασία που έχει η αναγνώριση της ψυχικής υγείας ως προτεραιότητας για τη δημόσια υγεία και την ανάγκη να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές που θα αποσκοπούν στην προστασία και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας όλων.

Παρά το ανανεωμένο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία που προκάλεσε η πανδημία COVID19 αλλά και η ανάπτυξη βασισμένων σε δεδομένα καινοτόμων υπηρεσιών και θεραπευτικών πρακτικών, παραμένουν μια σειρά θεμελιωδών προκλήσεων στην προαγωγή της ψυχικής υγείας: το βαθιά ριζωμένο στίγμα και οι διακρίσεις εναντίον των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας∙ το χαμηλό επίπεδο της γνώσης για θέματα ψυχικής υγείας στον γενικό πληθυσμό∙ οι ανεπαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών∙ και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μονάδων.

Απαιτείται η ανάπτυξη κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας που θα καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού της χώρας μας. Κύριος σκοπός των μονάδων αυτών θα πρέπει είναι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, η ενημέρωση της κοινότητας, η μείωση του στίγματος και η βελτίωση της επιστημονικής γνώσης.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση, αυτοματοποιώντας εν μέρει διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες, διευκολύνοντας, μέσω της τηλεψυχιατρικής, την προσβασιμότητα και τη συνεχιζόμενη ψυχιατρική φροντίδα.

Είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί από όσους χαράσσουν πολιτικές υγείας, αλλά και ευρύτερες οικονομικές πολιτικές, ότι οι αυξημένες επενδύσεις στην ψυχική υγεία θα οδηγήσουν, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε θετικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σχετικές Αναρτήσεις