Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου 2020