Διεθνείς Σχέσεις

International Congress 6-10 March 2013 – (pdf ~ 0.03Mb)


Anthology of Greek Psychiatric Texts – (pdf ~ 2.3 Mb)

Edited by: George N. Christodoulou, Dimitris N. Ploumpidis, Athanasios Karavatos


Οι διεθνείς συμμετοχές της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία, ανάγονται στα ακόλουθα συνέδρια και εκδηλώσεις:


May 14-18, 2004

Panhellenic Congress of Psychiatry meeting on the Hippocratic Island of Kos


Advances in Psychiatry

In collaboration with the Hellenic Psychiatric Association

March 12-15, 2005 Athens, Greece

www.era.gr/wpa2005athens.htm


15ο Συνέδριο Ψυχοσωματικής Ιατρικής

Αθήνα 16-20 Απριλίου 1999

Σε συνεργασία με το International College of Psychosomatic Medicine

Co-sponsored by World Health Organization (WHO) & World Psychiatric Organization (WPA)


Αθήνα 24-28 Φεβρουαρίου 1999

World Psychiatric Association Regional Congress
Preventive Psychiatry

C0-sponsored by the World Health Organization (WHO)