Διημερίδα “Το δικαίωμα στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: Σύγχρονες διεθνείς πρακτικές”. Διοργάνωση: Ελληνικός κλάδος WAPR σε συνεργασία με ΕΠΙΨΥ, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ-Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΕΠΑΨΥ, 5-6/11/2019

Ο ελληνικός κλάδος της WAPR σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ, την Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Αιγινήτειο Νοσοκομείο και την ΕΠΑΨΥ διοργανώνουν διημερίδα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2019 με τίτλο:

Το δικαίωμα στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: Σύγχρονες διεθνείς πρακτικές

Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ), της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. (ΠΟΚοιΣΠΕ).

Περισσότερα