Διοργάνωση Εισαγωγικού Σεμιναρίου στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία για το έτος 2022, από τον Κλάδο Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Κλάδος Ψυχοθεραπειών της ΕΨΕ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οργανώνει δωρεάν διαδικτυακό «Εισαγωγικό Σεμινάριο στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία» για το Εαρινό εξάμηνο 2022 (από 19/01/2022 έως 30/03/2022)

Ανακοίνωση